Волохатый Владимир

Практики:

Судові спори, представництво та захист  в господарських, адміністративних судах та судах загальної юрисдикції, Верховному Суді України.

Міжнародне приватне право, міграційне право,  Європейський суд з прав людини.

Робота з європейськими юрисдикціями в частині права ЄС, розробка і подача звернень, заяв, прохань, запитів, скарг  (SchengenInformationSystem ІІ).

Кримінальні справи, питання міжнародного розшуку,скасування або  зупинення запису в картці RED NOTICE; економічні злочини.

Банківське право, захист боржників.

Земельне право

Образование:

2011 р. – Національний університет «Одеська юридична академія», Інститут підготовки професійних суддів, м. Одеса, напрям підготовки– господарські суди, магістр права.

2008 р. – Академія адвокатури України, м. Київ, відділення загальної юридичної підготовки.

Судебные споры, представительство и защита в хозяйственных, административных судах и судах общей юрисдикции, Верховном Суде Украины.

Международное частное право, миграционное право, Европейский суд по правам человека.

Работа с европейскими юрисдикциями в части права ЕС, разработка и подача обращений, заявлений, просьб, запросов, жалоб (SchengenInformationSystem II).

Уголовные дела, вопросы международного розыска, отмены или остановки записи в карточке RED NOTICE; экономические преступления.

Банковское право, защита должников.

Земельное право

Образование:

2011г. – Национальный университет «Одесская юридическая академия», Институт подготовки профессиональных судей., Г. Одесса, направление подготовки – хозяйственные суды, магистр права.

2008 – Академия адвокатуры Украины, г. Киев, отделение общей юридической подготовки.