Забарна Юлія

ОСВІТА ТА ПРАКТИКУМ:

Кваліфікаційний сертифікат Корпоративного секретаря Міжнародної академії фінансів та інвестицій Фонд державного майна України; 

2011 рік – Сертифікат з правових та організаційних засад державної політики щодо обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; ДДРК у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

2010 рік – Сертифікат агентства з розвитку інфраструктури фінансового ринку України, ДКЦПФРУ, корпоративне управління АТ; 

2006 рік – Київський національний університет Міністерства Внутрішніх Справ України; правознавство, господарська діяльність;

1998 рік – Київський технікум готельного господарства; правознавство, судові і правоохоронні органи.

    Практика в галузі права на державній службі та бізнесу дає можливість погляду на проблему під різними кутами, а також знаходження декілька рішень щодо її вирішення.

    Правовий супровід юридичних осіб різних форм власності, нерезидентів, в тому числі банків в процедурі ліквідації дозволяє гарантувати високий рівень якості правової допомоги.

    Має досвід ефективної діяльність у сфері управління емітентами та захист в корпоративних спорах, проведення та координування групи фахівців при проведенні DueDiligen.

КАР’ЄРА:

З квітня 2019 р. – партнер, адвокат Адвокатського Об’єднання  «МАРШАЛЛЕР ГРУП»

З вересня 2016 р. по березень 2019 р. – адвокат, Начальник відділу судової роботи Департаменту судового представництва в Юридично Консалтинговій фірмі «Де Візу»;

З січня 2007 р. по серпень 2016 р. – юрисконсульт Групи Компаній «Мілкіленд-Україна»;

ОБРАЗОВАНИЕ:

Квалификационный сертификат Корпоративного секретаря Международной академии финансов и инвестиций Фонд государственного имущества Украины;

2011 год – Сертификат правовых и организационных основ государственной политики в сфере обращения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров; ДДРК в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров

2010 год – Сертификат агентства по развитию инфраструктуры финансового рынка Украины, ДКЦПФРУ, корпоративное управление АО;

2006 год – Киевский национальный университет Министерства внутренних дел Украины; правоведение, хозяйственная деятельность;

1998 год – Киевский техникум гостиничного хозяйства; правоведение, судебные и правоохранительные органы.

Практика в области права на государственной службе и бизнеса дает возможность взгляда на проблему под разными углами, а также нахождение несколько решений по ее решению.


Правовое сопровождение юридических лиц различных форм собственности, нерезидентов, в том числе банков в процедуре ликвидации позволяет гарантировать высокий уровень качества правовой помощи.


Имеет опыт эффективной деятельности в сфере управления эмитентами и защита в корпоративных спорах, проведения и координации группы специалистов при проведении DueDiligen.

КАРЬЕРА:

З квітня 2019 р. – партнер, адвокат Адвокатського Об’єднання  «МАРШАЛЛЕР ГРУП»

С апреля 2019 – партнер, адвокат Адвокатского Объединения «МАРШАЛЛЕР ГРУПП»

С сентября 2016 по март 2019 – адвокат, Начальник отдела судебной работы Департамента судебного представительства в Юридически Консалтинговой фирме «Де Визу»;

С января 2007 по август 2016 – юрисконсульт Группы Компаний «Милкиленд-Украина»;

С сентября 1998 по декабрь 2006 – государственная служба