Наші послуги

Адвокатська компанія «Маршаллер і партнери»

Корпоративна практика, злиття та поглинання

Заснування компаній

Корпоративні реструктуризації, реорганізації

Набуття та відчуження корпоративних прав в Україні та за кордоном

Створення, реорганізація і ліквідація філій, представництв, дочірніх компаній

Підготовка і проведення загальних зборів акціонерів господарських товариств

Банкрутство та ліквідація підприємств

Розробка внутрішніх документів юридичних осіб

Розробка типової документації у сфері використання найманої праці

Створення і ліквідація представництв нерезидентів

Розробка Договорів про спільну діяльність та Меморандумів про розподіл компетенцій

Представництво у корпоративних спорах

Корпоративне право можна сміливо назвати ключовою практикою компанії, в рамках якої спеціалісти здійснюють розробку та правовий супровід у сфері реалізації корпоративних прав, врегулювання майнових та немайнових прав осіб, управління корпоративними правами та внутрішньо-корпоративного управління.

Професіоналізм адвокатів підтверджує ряд провідних клієнтів, які довіряють захист своїх прав Marshaller Group.