Що важливо знати громадянам України під час війни

Воєнне положення вносить зміни у безліч аспектів життя, викликаючи безліч запитань. Саме тому ми відповіли на найчастіші з них. За деталізацією та додатковими питаннями звертайтесь засобами зв’язку наведеними в розділі «контакти».

Опікунство/піклування. Органами опіки та піклування є районні, районні в містах Києві державні адміністрації, виконавчі органи міських, районних у містах, сільських, селищних рад у тому числі об’єднаних територіальних громад.

Під час дії на території України надзвичайного або воєнного стану особа, яка перебуває у сімейних, родинних відносинах (у тому числі хрещені батьки) з дитиною, позбавленою батьківського піклування, виявила бажання взяти її під опіку (над малолітніми особами (віком до 14 років, які є сиротами або позбавлені батьківського піклування), піклування (над неповнолітніми особами (віком від 14 до 18 років, які є сиротами або позбавлені батьківського піклування) подає службі у справах дітей за місцем свого проживання або за місцем виявлення дитини такі документи:

-заяву;

-копію паспорта громадянина України;

-документи, що підтверджують сімейні, родинні зв’язки особи з дитиною;

-довідку від нарколога та психіатра про відсутність перебування на обліку;

-довідку про наявність чи відсутність судимості, видану територіальним центром з надання сервісних послуг МВС за місцем проживання заявника або через Портал “Дія”. У разі неможливості її отримання, кандидат в опікуни, піклувальники подає заяву про відсутність притягнення його до кримінальної відповідальності відповідно до статей Кримінального кодексу України, зазначених у п.10 ч.1 ст.212 СК України. Відповідальність за достовірність наданої службі у справах дітей інформації щодо відсутності судимості покладається на опікунів чи піклувальників.

Пенсії у зв’язку з втратою годувальника. ПФУ за місцем реєстрації (подати заяву онлайн – https://www.kmu.gov.ua/service/priznachennya-pensiyi-onlajn):

1. паспорт + ксерокопія 1, 2 і 11 сторінок;

2. трудова книжка годувальниказа (за періоди до 01.01.2004) + ксерокопія; 

3. диплом годувальника + копія (у разі, якщо є навчання на денному  відділенні училища, технікуму, інституту і т.д.);

4. свідоцтва про народження дітей + копії;

5. військовий квиток годувальника + копія;

6. ідентифікаційний номер заявника + копія;

    ідентифікаційний номер годувальника + копія;

    ідентифікаційні номери дітей + копії;

7. довідка про заробітну плату для обчислення пенсії встановленого зразка за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року, незалежно від перерв (за бажанням та у разі підтвердження довідки первинними документами);

8. свідоцтво про шлюб + копія (у разі права на пенсію дружини/чоловіка за померлого чоловіка/дружини);

9. довідка про склад сім’ї померлого годувальника(за наявності);

10. свідоцтво про смерть + копія;

11. фото – 6х4 см, для одержувачів пенсії через відділення АТ «Ощадбанк» – 3х2,5 см (для виготовлення пенсійного посвідчення);

12. реквізити рахунку в банку (одержувача пенсії).

До заяви про призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника сім’ї військовослужбовця строкової служби додається документ, одержаний від військової частини або районного (міського) військового комісаріату чи іншої військової установи, що засвідчує дату та причину смерті військовослужбовця, якщо смерть настала після звільнення з військової служби, подаються свідоцтво ДРАЦС про смерть, довідка військового комісаріату про проходження військової служби із зазначенням дати призову, дати і підстав звільнення з військової служби та висновок МСЕК про те, що смерть військовослужбовця пов’язана з проходженням військової служби.