Корпоративна практика, злиття та поглинання

 • Заснування компаній
 • Корпоративні реструктуризації, реорганізації
 • Набуття та відчуження корпоративних прав в Україні та за кордоном
 • Створення, реорганізація і ліквідація філій, представництв, дочірніх компаній
 • Підготовка і проведення загальних зборів акціонерів господарських товариств
 • Банкрутство та ліквідація підприємств
 • Розробка внутрішніх документів юридичних осіб
 • Розробка типової документації у сфері використання найманої праці
 • Створення і ліквідація представництв нерезидентів
 • Розробка Договорів про спільну діяльність та Меморандумів про розподіл компетенцій
 • Представництво у корпоративних спорах

Корпоративне право можна сміливо назвати ключовою практикою компанії, в рамках якої спеціалісти здійснюють розробку та правовий супровід у сфері реалізації корпоративних прав, врегулювання майнових та немайнових прав осіб, управління корпоративними правами та внутрішньо-корпоративного управління.

Професіоналізм адвокатів підтверджує ряд провідних клієнтів, які довіряють захист своїх прав Marshaller Group.

Зв'язатися з нами